شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۴,۰۹:۰۷
ابزار
تغییر اندازه فونت: Increase text size Decrease text size Default text size


-----------------------------------------------------------------دوره ها و سمینارهای برگزار شده در سال 1388 ( داخل استان )---------------------------------------------------------

دوره ها و سمینارهای برگزار شده در سال 1388 ( داخل استان )
1- ویندوز xp
مدرس : خانم شفیعی
زمان و مکان دوره : 29/1/88 – ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش کامپیوتر)

2- اصول نامه نگاری اداری
مدرس : آقای محمدی جلالی
زمان و مکان دوره : 5/2/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

3- MS-WORD
مدرس : خانم شفیعی
زمان و مکان دوره : 20/2/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش کامپیوتر)

4- آموزش همگانی امداد و کمکهای اولیه ( سه دوره یک روزه)
مدرس: آقای دکتر حبیبی و آقای محمودی
زمان و مکان دوره : 2/3/88 - ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

5- اینترنت و پست الکترونیک
مدرس : آقای محمد آقامحمدی
زمان و مکان دوره : 9/3/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش کامپیوتر)

6- طرح تکریم ارباب رجوع
زمان و مکان دوره : 18/3/88- مرکز آموزش و پژوهش استانداری مرکزی

7- اتوکد مقدماتی
مدرس : آقای بهمن سلک
زمان و مکان دوره : 24/3/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش کامپیوتر)

8- آشنایی با استاندارد ایزو 9001:2008
مدرس : آقای صالحی نژاد
زمان و مکان دوره : 2/4/88- ساختمان اداره مرکزی ( سالن کنفرانس)

9- سمینار روانشناسی رفتار و تکریم ارباب رجوع
مدرس : آقای محمدی جلالی
زمان و مکان دوره : 20/4/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش )

10-کلیات بودجه جاری- سرمایه ای
مدرس : آقای حسین صالحی
زمان و مکان دوره : 21/4/88- ساختمان اداره مرکزی ( سالن کنفرانس)

11- اصول و روشهای عایقکاری
مدرس : آقای بهمن صفاری
زمان و مکان دوره : 3/5/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش )

12- ArcGis پیشرفته
زمان و مکان دوره : 1/5/88 - مرکز آموزش و پژوهش استانداری مرکزی

13- اصول برقراری ارتباط مؤثر در سازمان
مدرس: آقای دکتر ایزدی
زمان و مکان دوره : 10/5/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

14- اصول روانشناسی عمومی
مدرس : آقای محمدی جلالی
زمان و مکان دوره : 26/5/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

15- ترویج و توسعه فرهنگ نماز
مدرس : آقای فراهانی
زمان و مکان دوره : 10/6/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

16- زبان انگلیسی N.I. basic
مدرس : خانم فیض
زمان و مکان دوره : 11/7/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

17- زبان انگلیسی N.I.elementary
مدرس: خانم فیض
زمان و مکان دوره : 12/7/88- ساختمان اداره مرکزی ( سالن کنفرانس)

18- کنترل نشت و نشت یابی مقدماتی
مدرس : آقای شریف زاده
زمان و مکان دوره : 13/7/88- ساختمان ناحیه اراک ( کلاس آموزش)

19- arc Gis 9.0
مدرس: آقای توکل
زمان و مکان دوره : 1/8/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

20- بهره برداری و تعمیرات شبکه فولادی و پلی اتیلن
مدرس: آقای اله یار حسین آبادی
زمان و مکان دوره : 2/8/88 – ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

21- بهداشت روانی در محیط کار
مدرس: آقای محمدی جلالی
زمان و مکان دوره : 18/8/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

22- تست شبکه و خطوط فشار متوسط
مدرس: آقای معتمدی
زمان و مکان دوره : 30/8/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

23- تخلیه هوای خطوط لوله و شبکه های گاز
مدرس : آقای داود شفیعی
زمان و مکان دوره : 9/9/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

24- آموزش عملی دستگاه تصویرپرداز Noggin 250
مدرس : آقای خوش زاد (شرکت نقش آوران ماد)
زمان و مکان دوره : 17/9/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

25- بهره برداری و نگهداری ایستگاههای تقلیل فشار
مدرس: آقای علیرضا مرادی
زمان و مکان دوره : 21/9/88- ساختمان ناحیه اراک ( کلاس آموزش)

26- سمینار مدیریت بحران
مدرس: آقای هاشمی
زمان و مکان دوره : 30/9/88- ساختمان ناحیه اراک ( کلاس آموزش)

27- ایمنی گاز طبیعی
مدرس: آقای احمری
زمان و مکان دوره : 12/10/88 – ساختمان ناحیه اراک ( کلاس آموزش )

28- آشنایی با استاندارد ایزو 14001
مدرس: آقای فرجی ( شرکت اراک پارند)
زمان و مکان دوره : 22/10/88- ساختمان ناحیه اراک ( کلاس آموزش)

29- MS-EXCEL
مدرس : آقای کمال آبادی
زمان و مکان دوره : 11/11/88- ساختمان ناحیه اراک ( کلاس آموزش)

30- برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری شبکه
مدرس: آقای اله یار حسین آبادی
زمان و مکان دوره : 2/12/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

31- پرورش مهارتهای سرپرستی
مدرس: آقای دکتر قاسمی
زمان و مکان دوره : 9/12/88- ساختمان ناحیه اراک ( کلاس آموزش )

----------------------------------------------------------دوره ها ی  برگزار شده در سال 1388 (ویژه نیروهای ارکان ثالث ) ----------------------------------------------------------

     
1- ایمنی و آتش نشانی ( 2 دوره )
مدرس : آقای محمد احمری
  زمان و مکان دوره : مرداد ماه 88- شرکت گاز ناحیه خمین و ناحیه ساوه

2- آشنایی با مکانیک لوله (2دوره)
مدرس : آقای عباس حسنی
زمان و مکان دوره : مرداد ماه 88- شرکت گاز ناحیه خمین و ناحیه ساوه

3- ابزاردقیق گازرسانی (2دوره)
مدرس: آقای مجید اکبری فرد
زمان و مکان دوره : مرداد ماه 88- شرکت گاز ناحیه خمین و ساوه

4- مکانیک وسایل گازرسانی مقدماتی (2 دوره)
مدرس: آقای علیرضا مرادی
زمان و مکان دوره : مرداد ماه 88- شرکت گاز ناحیه خمین و ساوه

5- پست امداد شبکه های شهری
مدرس: آقای عباس اکبری
زمان و مکان دوره : مرداد ماه 88- شرکت گاز ناحیه ساوه

6- ویندوز Xp (ویژه نیروهای دفتری)
مدرس : خانم شفیعی
زمان و مکان دوره : 13/7/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

7- MS-WORD (ویژه نیروهای دفتری)
مدرس: خانم شفیعی
زمان و مکان دوره : 28/8/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

8-  MS-EXCEL( ویژه نیروهای دفتری)
مدرس: خانم شفیعی
زمان و مکان دوره : 21/10/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

9- حفاظت از زنگ مقدماتی
       مدرس : آقای اسکانیان
       زمان و مکان دوره : 4/11/88- ساختمان ناحیه اراک (کلاس آموزش)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------