۱۴ مهر ۱۴۰۱ ۲۳:۳۳

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»