۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۲۹

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

اشتراک پذیری جزء

شناسه خدمت :

13031670100

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند اشتراکپذیری مشترکین جزء در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت و نصب کنتور میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب و احراز اصالت مدرک

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط سالانه 65000 خدمت گیرنده در یک استان

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

از زمان درخواست تا نصب کنتور حدود 15 روز است.

هزینه مستقیم ارائه خدمت : (ریال)

به ازاری هر متر مکعب ظرفیت مورد تقاضا مبلغ 334 هزار ریال.

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

سازمان نظام مهندسی, شهرداری/ ادارات برق / آبفا / مخابرات و راهنمایی و رانندگی

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

سامانه Billing و سامانه GIS

مدارک لازم برای انجام خدمت:

تاییدیه لوله¬کشی ساختمان از سازمان نظام مهندسی / فرم گردان / فرم اشتراک / شناسنامه/کارت ملی / سند مالکیت / پروانه ساختمانی / پرونده مشترک / فرم قرارداد / فیش پرداختی توسط مشترک / فایل اطلاعات مربوط به نصب کنتور و راه اندازی گاز

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ ثبت اطلاعات ملکی و مالک 3_ بررسی علمک، اطلاعات و مدارک مورد نظر 4_ تخصیص شماره اشتراک و امضا قرارداد 5_استعلام موارد مالی با فراخوانی سیستم مشترکین و اعلام به متقاضی 6_ انجام اقدامات فنی لازم در خصوص نصب کنتور 7_تغذیه اطلاعات به سیستم مشترکین با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیستم

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی  

شناسه خدمت

 

توافقنامه سطح خدمت                      نظرسنجی