۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۳۴

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

اقاله/فسخ قرارداد

شناسه خدمت :

130316670120

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی  

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند اقاله/فسخ قرارداد اشتراک گاز در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک مالکیتی استعلامات مرتبط

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_ مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ ثبت اطلاعات مربوط به درخواست اقاله/فسخ قرارداد 3_بررسی مدارک و اطلاعات 4_ انجام اقدامات فنی و مالی مورد نیاز 5_تغذیه مکانیزه اطلاعات مرتبط به سیستم مشترکین با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیستم.

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی