۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۳۲

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

قطع جریان گاز مشترکین

شناسه خدمت :

130316670116

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این سامانه بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند قطع گاز در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد. _ گاهی این فرآیند در فرآیندهای دیگر فراخوانی میگردد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

دو روز

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

دلیل قطع گاز (در صورتیکه درخواست قطع از سمت شرکت گاز باشد) مدارک تشخیص هویت

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیع

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک/کارمند شرکت گاز به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست قطع گاز 3_بررسی اطلاعات مرتبط با قطع گاز 4_انجام اقدام فنی مناسب جهت قطع جریان گاز 5_فراخوانی سیستم مشترکین و درج اطلاعات مربوط به قطع در سیستم مشترکین.

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی