۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

قبض المثنی

شناسه خدمت :

13031670102

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی  

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این سامانه بمنظور مکانیزاسیون فرآیند ارائه قبض المثنی در دفتر پیشخوان/شرکت گاز میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط ماهانه 12000 خدمت گیرنده در یک استان.

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

1 دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

10000

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

خیر

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

سامانه Billing

مدارک لازم برای انجام خدمت:

_

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست قبض المثنی 3_ فراخوانی سیستم مشترکین و ارائه قبض مورد نظر به مراجعه کننده

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی