۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

محاسبه جزئیات صورتحساب

شناسه خدمت :

130316670118

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون فرآیند محاسبه جزئیات صورتحساب در دفتر پیشخوان/شرکت گاز میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط 400 خدمت گیرنده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

حدود 5 دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

_

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست محاسبه جزئیات صورتحساب 3_فراخوانی سیستم مشترکین و ارائه جزئیات صورتحساب به مراجعه کننده

آدرس سامانه :

 

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی