۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۲۶

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

اعلام رقم کنتورمشترک جزء (نبودخوانی)

شناسه خدمت :

130316670107

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی  

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون فرآیند اعلام رقم کنتورمشترک جزء (نبودخوانی)، در دفتر پیشخوان/شرکت گاز میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط حدود 24 درصد مشترک قرائت شده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

ارتباط تلفنی یک دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

_

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به رقم کنتور اظهارشده از سمت مشترک 3_بررسی رقم کنتور توسط فراخوانی سیستم مشترکین و ثبت اتوماتیک در سیستم مشترکین جهت صدور صورتحساب با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیستم

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی