۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۸:۴۶

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

نصب و تعویض کنتور

شناسه خدمت :

130316670121

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند تعویض کنتور در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد. این فرآیند در راستای فرآیندهای دیگر فراخوانی میگردد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک دال بر نیاز به تعویض یا نصب کنتور

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به تعویض/نصب کنتور 3_انجام اقدام فنی مناسب در خصوص تعویض یا نصب کنتور 4_تغذیه اتوماتیک اطلاعات به سیستم مشترکین با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیسم.

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی