۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۸:۱۲

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

تفکیک کنتور

شناسه خدمت :

130316670119

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این سامانه بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند تفکیک کنتور در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط 40 خدمت گیرنده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

زمان بررسی لازم دارد و برای هر مشترک حدود 15 دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

در صورت محاسبه تفکیک حق اشتراک

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

شهرداری/ ادارات برق / آبفا / مخابرات و راهنمایی و رانندگی و سازمان نظام مهندسی

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک مالکیت و تشخیص هویت استعلامات مورد نیاز

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست تفکیک کنتور 3_بررسی اطلاعات و مدارک ارائه شده و همچنین بررسی مالی این تغییرات 4_انجام اقدام فنی 5_تغذیه اتوماتیک اطلاعات به سیستم مشترکین با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیستم.

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی