۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۰۴

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

تست کنتور

شناسه خدمت :

130316670112

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی  

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند تست کنتور در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

-

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط 40 خدمت گیرنده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

از زمان تقاضا حدود 10 روز

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

با توجه به ظرفیت کنتور

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

_

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ ثبت اطلاعات مربوط به درخواست تست کنتور 3_ بررسی صورتحسابهای مرتبط و بررسی خرابی کنتور 4_ انجام اقدام فنی مناسب در خصوص تعویض کنتور در صورت نیاز 5_تغذیه اتوماتیک اطلاعات به سیستم مشترکین با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیستم 6_ انجام تعدیلات در خصوص صورتحسابهای که در بازه خرابی کنتور صادر شده اند با فراخوانی سیستم مشترکین

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی