۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۰۰

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

تغییر نوع مصرف

شناسه خدمت :

130316670110

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

گاهی مشترکین به دلیل تغییر کاربری نیاز به تغییر نوع مصرف (تعرفه) گاز خود دارند.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط 40 خدمت گیرنده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

در صورت کامل بودن مدارک حدود 5 دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1) مراجعه مشترک به (امور مشترکین/ دفاتر پیشخوان) 2) درج اطلاعات موبایل و ایمیل و کدپستی مشترک در سیستم (در صورت عدم وجود) 3) بررسی وضعیت بدهکاری مشترک؛ چنانچه مشترک بدهکار است گام 4 و در غیر اینصورت گام 5 4) راهنمایی مشترک جهت پرداخت بدهکاری قبل از درخواست سرویس و پایان فرآیند 5) ثبت اطلاعات مربوط به مشترک و اسکن و بارگذاری مدارک 6) بررسی مدارک مشترک 7) اطلاع به مشترک جهت ارائه تاییدیه لوله¬کشی جدید 8) بررسی مدارک مشترک 9) اصلاح اطلاعات در سیستم و اطلاع به مشترک و پایان فرآیند 10) برآورد هزینه مشترک در خصوص تغییر ظرفیت و اعلام به مشترک 11) تایید پرداخت هزینه برای مشترک و اصلاح اطلاعات در سیستم و ارسال اطلاعات به واحد نصب انشعابات جهت تعویض کنتور جدید 12) تعویض کنتور و ثبت اطلاعات مربوط به نصب و ارسال آن به واحد مشترکین جهت ثبت در سیستم

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی