۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۰۷

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

جابجایی/ جمع آوری تجهیزات

شناسه خدمت :

130316670114

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این سامانه بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند جابجایی/ جمع آوری تجهیزات گاز در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط 400 خدمت گیرنده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

از زمان تقاضا حدود 10 روز

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

354،250 ریال

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

شهرداری/ ادارات برق / آبفا / مخابرات و راهنمایی و رانندگی/نظام مهندسی

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک مالکیت و تشخیص هویت استعلامات مورد نیاز

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست جابجایی/جمعآوری تجهیزات 3_بررسی اطلاعات، مدارک ارائه شده، استعلامات مورد نیاز و همچنین بررسی مالی این تغییرات 4_انجام اقدام فنی مورد نیاز 5_تغذیه اتوماتیک اطلاعات به سیستم مشترکین با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیستم

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی