۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی / تغییر تعداد واحد)

شناسه خدمت :

130316670109

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی  

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این سامانه بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند تغییراقلام اطلاعات کاربری در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط 80 خدمت گیرنده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

در صورت کامل بودن مدارک حدود 10 دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال)

ما به التفاوت حق اشتراک باید پرداخت گردد

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال)

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1) مراجعه مشترک به (امور مشترکین/ دفاتر پیشخوان) 2) درج اطلاعات موبایل و ایمیل و کدپستی مشترک در سیستم (در صورت عدم وجود) 3) بررسی وضعیت بدهکاری مشترک؛ چنانچه مشترک بدهکار است گام 4 و در غیر اینصورت گام 5 4) راهنمایی مشترک جهت پرداخت بدهکاری قبل از درخواست سرویس و پایان فرآیند 5) دریافت مدارک مشترک (شامل نقشه لوله¬کشی جدید، فرم تاییدیه نظام مهندسی، پروانه ساختمانی) و اسکن و بارگذاری آن در سیستم 6) بررسی اطلاعات مشترک و تعیین ظرفیت جدید برای مشترک و محاسبه هزینه و اعلام آن به مشترک 7) تأیید پرداخت هزینه برای مشترک و ارسال اطلاعات به واحد نصب انشعابات و تعمیرات جهت تعویض کنتور 8) تعویض کنتور و ثبت اطلاعات مربوط به نصب و ارسال آن به واحد مشترکین جهت ثبت در سیستم 9) ثبت اطلاعات در سیستم

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی