۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۲۲

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

عنوان خدمت:

وصل جریان گاز مشترکین

شناسه خدمت :

130316670117

نام دستگاه:

شرکت گاز استان مرکزی  

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این سامانه بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند وصل گاز در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

روش های ارائه خدمت :

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط 58648 خدمت گیرنده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :

نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

حدود 10 دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال(

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال(

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک مثبته جهت وصل گاز (اگر قطع بعلت بدهی بوده باشد، ارائه رسید پرداخت قبض) مدارک تشخیص هویت

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست وصل گاز 3_بررسی اطلاعات مرتبط با وصل گاز 4_انجام اقدام فنی مناسب جهت وصل جریان گاز 5_فراخوانی سیستم مشترکین و درج اطلاعات مربوط به وصل در سیستم مشترکین

آدرس سامانه :

متولی خدمت :

شرکت گاز استان مرکزی