۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۵

 

        «سال جهش تولید»

 

 

اخبار

برگزاری دو سمینار بررسی تاثیر ابعاد مدیریت هزینه برعملکرد مدیریت پروژه همچنین بررسی ارتباط میان ویژگی های مصرف کنندگان با مصرف گاز طبیعی در شرکت گاز استان مرکزی

برگزاری دو سمینار بررسی تاثیر ابعاد مدیریت هزینه برعملکرد مدیریت پروژه همچنین بررسی ارتباط میان ویژگی های مصرف کنندگان با مصرف گاز طبیعی در شرکت گاز استان مرکزی
به همت واحد پژوهش شرکت گازاستان مرکزی،دو سمینار تحت عنوانهای بررسی تاثیر ابعاد مدیریت هزینه بر عملکرد مدیریت پروژه و بررسی ارتباط میان ویژگی های مصرف کنندگان با مصرف گاز طبیعی با حضورجمعی ازکارکنان این شرکت و دکتر غفاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سالن کنفرانس این شرکت برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی،سید محمد حسین صادقی رییس پژوهش شرکت گاز استان مرکزی دررابطه با سمینار بررسی تاثیر ابعاد مدیریت هزینه بر عملکرد مدیریت پروژه گفت:محدودیت منابع در سازمانها موجب اهمیت یافتن توجه به دانش مدیریت و اعمال مفاهیم و اصول حسابداری در عرصه فعالیتهای اقتصادی می گردد .دانش مدیریت دربحث پروژه شامل حوزه های متعددی از جمله مدیریت هزینه ،مدیریت زمان و مدیریت کیفیت می گردد،که مهمترین آنها بحث مدیریت هزینه می باشد.اتمام به موقع وبا هزینه ی پیش بینی شده ی هر پروژه از جمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب می شود.شرکت گاز،شرکتی می باشد که پروژه های بسیاری درجهت توسعه وانتقال گاز برای آن تعریف گردیده است.نحوه اعمال مدیریت هزینه ی پروژه یکی ازعوامل کلیدی تاثیر گذار در میزان موفقیت و یا عدم موفقیت یک پروژه خواهد بود. هدف ازانجام این تحقق وارائه این سمینار،بررسی تاثیر ابعاد مدیریت هزینه بر عملکرد مدیریت پروژه در شرکت گاز استان مرکزی با توجه به حجم پروژه های در حال اجرای آن می باشد. رییس پژوهش شرکت گاز استان مرکزی درادامه درخصوص سمینار بررسی ارتباط میان ویژگی های مصرف کنندگان با مصرف گاز طبیعی افزود:استراتژی های بهینه سازی مصرف انرژی طی دهه های اخیر بر روی ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی مصرف کنندگان متمرکز شده اندصادقی در ادامه گفت :این سمینار در قالب یک پژوهش صورت گرفته است و پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگیهای مصرف کنندگان بر مصرف گاز طبیعی درخانواده های شهری اراک انجام گرفته است.هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی ارتباط عوامل دموگرافیک در مصرف گاز طبیعی و تعیین عوامل اجتماعی و اقتصادی در مصرف گاز طبیعی است.نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین سطح تحصیلات،اشتغال،تعداد فرزندان در خانه،داشتن پدربرزگ و مادر بزرگ در خانواده ،مراقبت از کودکان در خانه،نوع ساختمان،سیستمهای گرمایشی و هزینه مصرف گاز طبیعی با میزان مصرف گاز طبیعی رابطه وجود دارد.
در پایانسیدمحمد حسین صادقی رییس پژوهش بر بکارگیری نتایج تحقق و چگونگی عملیاتی کردن آنها ،در شرکتهای گاز استانی تاکید نمودند.  

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ۱۷:۱۲
تعداد کلیک : ۱,۳۸۱

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
نظر خود را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500