۳ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

ناحیه گازرسانی هندودر