۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۲۸

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

ناحیه گازرسانی هندودر