۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۲

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

ناحیه گازرسانی هندودر