۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۷

 

        «سال جهش تولید»

 

 

ناحیه زاویه

ناحیه گاز رسانی زاویه

عملیات اجرایی گازرسانی به زاویه درسال 1374 ودرشهریورسال 1376 به بهره برداری رسید . و دارای 11 کیلومترخط انتقال و40 کیلومترشبکه توزیع درسایزهای مختلف می باشد.

تعداد ایستگاهها :
ایستگاه ترکیبی CGS/TBS   5000 مترمکعبی =  1
ایستگاه                 TBS      2500 مترمکعبی =  1
ایستگاه صنعتی     MRS                              =  1

تعداد روستاههای تحت پوشش :
1- رحمت آباد
2- نجف آباد
3- شورک آباد
4- سلطان آباد

تعداد مشترک :
مشترک شهری        1785
"        روستایی       235
"      صنعتی عمده      1
"      صنعتی  جزء     8

تلفن :       2679-0256526  -   194  
فکس :        2005-0256526