۲۹ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۰۱

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

641495

محمد

زمانی

رییس ناحیه مهاجران

مهندس  اندازه گیر ی ومحاسبات گاز 

رییس اندازه گیر ی وتوزیع گاز

سرپرست اداره گاز ناحیه 2


اطلاعات تماس

m.zamani@nigc-mpgc.ir

32230034-6

سمت های کارمند
ناحیه گازرسانی دو اراک - رییس ناحیه گازرسانی دو اراک

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به محمد زمانی