۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۴۴

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

دیپلم

637390

رضا

عسگری

کارمند خدمات فنی وفروش

کارمند امداد اراک

اطلاعات تماس

32412617

32790003

اراک-شرکت گاز استان مرکزی

سمت های کارمند
اجتماعی ورفاهی - رییس خدمات اجتماعی و رفاهی

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه شازند
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به رضا عسگری