۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۵۰

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

0

حمید

رمضانی

نوبتکار ارشد واحد LL پتروشیمی اراک

رئیس اداره گاز شهرستان ساوه

 عضو اصلی هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی

معاونت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان مرکزی

معاونت بهره برداری شرکت گاز استان مرکزی

اطلاعات تماس

h.ramezani@nigc-mpgc.ir

08632412606

سمت های کارمند
معاون بهره برداری - معاونت بهره برداری
هیات مدیره - عضو اصلی هیئت مدیره

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به حمید رمضانی