۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۷:۱۷

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

549862

الله یار

حسین آبادی

مهندس بازرسی لوله کشی داخلی

رئیس بهره برداری و تعمیرات

رییس ناحیه یک اراک


اطلاعات تماس

a.hosseinabad@nigc-mpgc.ir

32413285

سمت های کارمند
امور خدمات فنی و فروش عمده - رییس امور خدمات فنی و فروش عمده

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به الله یار حسین آبادی