۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

دیپلم

712521

محسن

رضایی مطلق

مسئول هماهنگی فروش و خدمات مشترکین

نظارت تخصصی بر کار مهندس فروش

هماهنگی فعالیتهای فروش و خدمات مشترکین

مسئول تنظیم فرم ابلاغیه مشترکین

تشویق و ترغیب صاحبان صنایع و موسسات به استفاده از گاز طبیعی

مراجعه به نواحی گازرسانی و ارزیابی کار مسئولین فروش

آموزش مسئولین مشترکین حین کار

تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به امور مشترکین

اطلاعات تماس

M.RMotlagh@nigc-mpgc.ir

2412626

2783022

سمت های کارمند

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به محسن رضایی مطلق