۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۵۶

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

دیپلم

0

محسن

رضایی مطلق

مسئول هماهنگی فروش و خدمات مشترکین

نظارت تخصصی بر کار مهندس فروش

هماهنگی فعالیتهای فروش و خدمات مشترکین

مسئول تنظیم فرم ابلاغیه مشترکین

تشویق و ترغیب صاحبان صنایع و موسسات به استفاده از گاز طبیعی

مراجعه به نواحی گازرسانی و ارزیابی کار مسئولین فروش

آموزش مسئولین مشترکین حین کار

تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به امور مشترکین

اطلاعات تماس

M.RMotlagh@nigc-mpgc.ir

2412626

2783022

سمت های کارمند

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به محسن رضایی مطلق