۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

لیسانس

574547

هاشم

بیرونی

تکنسین تعمیرات شبکه و انشعابات و وسایل گازرسانی

مسئول اداره گاز میلاجرد

اطلاعات تماس

h.bironi@nigc-mpgc.ir

35454178

کمیجان – میدان شهرداری – اداره گاز ناحیه کمیجان

سمت های کارمند
ناحیه کمیجان - رییس ناحیه گازرسانی کمیجان

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به هاشم بیرونی