۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۳۱

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

لیسانس

562853

مجید

قربانی شمس آبادی

تکنسین ارشد تعمیرات عمومی

تکنسین تعمبرات شبکه و انشعابات

رییس گازرسانی ناحیه آشتیان


اطلاعات تماس

m.ghorbani56431@gmail.com

44228431

سمت های کارمند
ناحیه دلیجان - رییس ناحیه گازرسانی دلیجان

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به مجید قربانی شمس آبادی