۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۶:۰۲

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

545333-فوق لیسانس مهندسی مکانیک

داود

شفیعی

رییس اداره گاز تفرش

رییس اداره گازفراهان

رییس اداره گازآشتیان

رییس ناحیه دو اراک

رییس امور پژوهش


اطلاعات تماس

d.shafiei@nigc-mpgc.ir

0863-2412619

0863-2763024

خ امام خمینی جنب بیمارستان طالقانی شرکت گاز استان مرکزی

سمت های کارمند
رییس امور پژوهش - رییس پژوهش

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به داود شفیعی