۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۴۳

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

داود

شفیعی

رییس اداره گاز تفرش

رییس اداره گازفراهان

رییس اداره گازآشتیان

رییس ناحیه دو اراک

رییس امور پژوهش

سرپرست ناحیه گازرسانی یک اراک


اطلاعات تماس

d.shafiei@nigc-mpgc.ir

0863-2412619

0863-2763024

خ امام خمینی جنب بیمارستان طالقانی شرکت گاز استان مرکزی

سمت های کارمند
ناحیه گازرسانی یک اراک - رییس ناحیه گازرسانی یک اراک

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به داود شفیعی