۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۲:۵۸

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

634788

منصور

حیدری

رییس ناحیه گازرسانی محلات

رییس اجرای  طرحها

رییس بهره برداری شهرستانها

سرپرست بهره برداری مرکز استان

اطلاعات تماس

ma.heydari@nigc-mpgc.ir

32413200

میدان امام حسین ناحیه یک گازرسانی

سمت های کارمند
بهره برداری مرکز استان - رییس بهره برداری مرکز استان

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به منصور حیدری