۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۲:۳۲

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

634788

منصور

حیدری

رییس ناحیه گازرسانی محلات

رییس اجرای  طرحها

رییس بهره برداری شهرستانها

سرپرست بهره برداری مرکز استان

اطلاعات تماس

ma.heydari@nigc-mpgc.ir

08632413288

میدان امام حسین ناحیه یک گازرسانی

سمت های کارمند
بهره برداری مرکز استان - رییس بهره برداری مرکز استان

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه شازند
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به منصور حیدری