۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۴۸

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

لیسانس

535222

علی اکبر

شیرازی

رئیس اداره گاز سنجان

مسئول بهره برداری و تعمیرات

مسئول اداره گاز داود آباد

اطلاعات تماس

33353568

سمت های کارمند

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به علی اکبر شیرازی