۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۰:۵۷

 

        «سال جهش تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

لیسانس

574540

ابراهیم

رمضانعلی

کارمند فروش خدمات مشترکین

مسئول بهره برداری و تعمیرات

مسئول اداره گاز ساروق

اطلاعات تماس

33512917

سمت های کارمند

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به ابراهیم رمضانعلی