شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکار عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرغرق آباد انتخاب شد.

پیمانکار عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرغرق آباد انتخاب شد.
مرحله انتخاب پیمانکار عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرغرق آباد در استان مرکزی در کمیته مناقصات این شرکت انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی عملیات گازرسانی  به حفره های پراکنده در سطح شهرغرق آباد به مناقصه گذاشته شدکه شرکت کمال صنعت فراهان با مبلغ پیشنهادی دومیلیارد و80میلیون ریال برای دوهزارو150متر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن و150مورد انشعاب گاز جهت این پروژه انتخاب شد.شایان ذکر است هزینه تامین کالا و اجرای این مرحله از گازرسانی بالغ بردو میلیاردو892میلیون ریال خواهد شد.

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید