شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:16هزار و71 مشترک جدید در استان مرکزی از نعمت گازطبیعی بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:16هزار و71 مشترک جدید در استان مرکزی از نعمت گازطبیعی بهره مند شدند.
عملکرد شرکت گازاستان مرکزی درسال 1396

محمدرضا سمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی فعالیتهای گازرسانی این شرکت را در سال 1396 بدین شرح توضیح داد:در سال گذشته 16 هزارو71مشترک جدید در بخشهای مختلف خانگی،تجاری جذب این شرکت گردیده است که از این تعداد 10هزارو239 مشترک درشهرها وپنج هزار و 832مشترک در روستاها جذب ومشترک گاز طبیعی شده اند وتعداد مشترکین گاز این شرکت در حال حاضر به540هزار و131مشترک رسیده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضا سمیعی درادامه گفت:در حال حاضر صددرصداز جمعیت شهری استان مرکزی همچنین97/8درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند و در سال گذشته به 28روستا در سطح استان مرکزی گازرسانی صورت گرفته و ساکنین آنها از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که با این وجود روستاهای گاز دار شده در سطح استان مرکزی از بدو تاسیس این شرکت تا کنون  به 970روستا رسیده است ،مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه افزود:در سال گذشته212کیلومتر شبکه گاز وپنج هزارو378علمک گاز در سطح استان مرکزی نصب و اجرا گردیده است که با این وجود شبکه گاز در سطح استان مرکزی به10هزار و37 کیلومتر وکل انشعابات گاز نصب شده به 284هزار و106انشعاب گاز رسیده است.سمیعی در ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی سال 1396 در سطح استان مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:در سال گذشته شش میلیارد و351میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی دربخشهای مختلف مصرف شده است که از این میزان دومیلیارد و 306میلیون متر مکعب در بخش نیروگاه حرارتی ودومیلیاردو405 میلیون متر مکعب در بخش صنایع و یک میلیارد و 640میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری به مصرف رسیده است.

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید