شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

جلسه ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی گازبرگزارشد

جلسه ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی گازبرگزارشد
محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی ضمن شرکت درکمیته ارزیابی عملکردشرکت های تابعه شرکت ملی گاز ،به شرح و بررسی هر یک از محورهای مطروحه در این مدل ارزیابی پرداخته و موانع و مشکلات پیش روی این مدل با واحدهای مربوطه بررسی و چاره اندیشی شد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی سیدامیرقائم مقامی رییس  برنامه ریزی این شرکت درخصوص این جلسه که درسالن کنفرانس ساختمان ستاد شرکت برگزارشد،گفت:محورهای عمومی مطرح شده به ترتیب:توسعه منابع انسانی ،توسعه الکترونیک ،شفافیت ومدیریت مالی،ایمنی ،بهداشت،محیط زیست،ارتقای سلامت اداری وحقوق شهروندی ،شاخص های اختصاصی واستقرارنظام مدیریتی ،موردبررسی قرارگرفت.وی درادامه گفت:دراین جلسه به معیارها،زیرمعیارهاوشاخص های محورهای عمومی پرداخته شدو هریک ازواحدهای مرتبط باتوجه به امتیاز موردنظر وازپیش تعیین شده باتوجه به امکانات وتوانایی اجرای بندها،به تبادل نظرپرداختندتا مستندات خودراجهت شرکت دراین دوره ارزیابی آماده وارائه نمایند.

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید