اطلاعات تماس

آدرس : اراک : خیابان امام خمینی کد پستی : 1841-4-38161  صندوق پستی : 433

تماس :    تلفن :   32412000 - 086   &    فاکس : 32775531 -086

ارتباط با شرکت گاز : 1594

تلفن شبانه روزی امداد و حوادث گاز : 194

                                                    Email : info@nigc-mpgc.ir

 

تماس با ما