شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

عملکرد شرکت گازاستان مرکزی درسال 1395

عملکرد شرکت گازاستان مرکزی درسال 1395
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی: 20هزار و 160 مشترک جدید در استان مرکزی از نعمت گازطبیعی بهره مند شدند.

جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی فعالیتهای گازرسانی این شرکت را در سال 1395 بدین شرح توضیح داد:در سال گذشته  20 هزارو160 مشترک جدید در بخشهای مختلف خانگی،تجاری جذب این شرکت گردیده است که از این تعداد 13هزارو488 مشترک درشهرها و6 هزار و 672مشترک در روستاها جذب ومشترک گاز طبیعی شده اند وتعداد مشترکین گاز این شرکت در حال حاضر به 529هزار و301 مشترک رسیده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی جواد مهندس درادامه گفت:در حال حاضر صددرصداز جمعیت شهری استان مرکزی همچنین32/97 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند و در سال (اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل)  به 47 روستا در سطح استان مرکزی گازرسانی صورت گرفته و ساکنین آنها از نعمت گاز طبیعی     بهره مند شده اند که با این وجود روستاهای گاز دار شده در سطح استان مرکزی از بدو تاسیس این شرکت تا کنون  به 937 روستا رسیده است ،مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه افزود:در سال گذشته 275کیلومتر شبکه گاز و 7 هزار650عدد علمک گاز در سطح استان مرکزی نصب و اجرا گردیده است که با این وجود شبکه گاز در سطح استان مرکزی به 9هزار و 824 کیلومتر وکل انشعابات گاز نصب شده به 281هزار انشعاب گاز رسیده است.مهندس در ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی سال 1395 در سطح استان مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:در سال گذشته 6 میلیارد و135میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی دربخشهای مختلف مصرف شده است که از این میزان یک میلیارد و 906 میلیون متر مکعب در بخش نیروگاه حرارتی و2 میلیاردو 552 میلیون متر مکعب در بخش صنایع و یک میلیارد و 677میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری به مصرف رسیده است. شایان ذکراست در سال 1395باگازرسانی به 195واحدصنعتی وتولیدی به میزان  39هزار و55 متر مکعب برساعت ، گازطبیعی جایگزین فرآورده های نفتی گردیده است.

دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید