شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پروژه مدیریت تکنولوژی در شرکت گازاستان مرکزی کلید خورد.

پروژه مدیریت تکنولوژی در شرکت گازاستان مرکزی کلید خورد.
همزمان با هشتمین روز از شهریورماه سال جاری دوره آموزشی اصول ومفاهیم مدیریت تکنولوژی در شرکت گازاستان مرکزی با حضور اعضای کمیته مدیریت تکنولوژی این شرکت در سالن کنفرانس اداره مرکزی برگزار گردید.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: پروژه مدیریت تکنولوژی دردستورکاراین شرکت قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی جواد مهندس مدیرعامل  این شرکت هدف ازاجرای این پروژه را بررسی وارزیابی همه جانبه تکنولوژیهای موجود در ماشین آلات،محصولات وفرآیندها همچنین خارج کردن تکنولوژیهای منسوخ بدنبال شناسایی وبکارگیری تکنولوژیهای نوین مناسب با ساختار شرکت بیان نمود. برپایه این گزارش  وی درادامه افزود: پروژه بهبود مدیریت تکنولوژی از جمله مصوبات راهبردی شرکت گازاستان مرکزی در سال 96 است و فعالیتهای این پروژه بهبود شامل طراحی فرآیند مدیریت تکنولوژی،تهیه نظام نامه مدیریت تکنولوژی،بررسی لیست تکنولوژی های کلیدی موثر در خدمات گازرسانی ،برگزاری کارگاه ارزیابی توانمندی و جذابیت هر یک از تکنولوژی های شناسایی شده و ترسیم نقشه راه،نهایی سازی نقشه راه توسعه تکنولوژی های گازرسانی دردستورکاراین شرکت قرار گرفته است که تاپایان سال جاری به اجرا در خواهد آمد. ایشان در پایان گفت: ذکراین نکته ضروریست که تکنولوژی مهمترین عامل در ایجاد و شکل گیری فرایند ها و محصولات است و از این طریق بر روی کسب و کار اثر می گذارد.

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید