شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

برگزاری جلسه بروزرسانی سند استراتژیک مدیریت گازرسانی در شرکت گاز استان مرکزی

برگزاری جلسه بروزرسانی سند استراتژیک مدیریت گازرسانی در شرکت گاز استان مرکزی
همزمان با بیست ویکمین روز از شهریورماه سالجاری جلسه بروزرسانی سند استراتژیک مدیریت گازرسانی با حضور جوادمهندس مدیرعامل این شرکت،بهرام حیدری نماینده مدیریت گازرسانی ،نماینده استانهای همدان ولرستان وگودرزی نژاد مشاورشرکت روش سازان ودیگراعضاء درسالن کنفرانس اداره مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی دراین جلسه مباحثی درمورد شاخصهای مدیریت گازرسانی براساس کارت امتیازی متوازن تشریح وراه کارهای بروزرسانی سنداستراتژیک درشرکت ملی گاز ارائه گردیدودرپایان جلسه مقررگردید تمامی شرکتهای گازاستانی سند استراتژیک وشاخصهای خودرا با شاخصهای مدیریت گازرسانی مطرح وتصویب شده دراین جلسه همسو سازی نمایند.

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید