شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

جذب بیش از10هزار مشترک گاز طبیعی درنه ماهه سالجاری در شرکت گاز استان مرکزی

جذب بیش از10هزار مشترک گاز طبیعی درنه ماهه سالجاری در شرکت گاز استان مرکزی
جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی عملکرد و فعالیتهای نه ماهه شرکت گاز استان مرکزی در سال 1396را بدین شرح توضیح داد:از اول سالجاری10هزار و 574مشترک جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری وصنعتی جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت به534هزار و634مشترک رسیده است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی جواد مهندس مدیرعامل این شرکت روستاهای بهره مند ازگازطبیعی در سطح استان مرکزی را تاکنون 954روستا برشمرد همچنین  جمعیت شهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان مرکزی را صددر صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را  68/97درصد و درمجموع شهری و روستایی 48/99درصد بر شمرد و در این خصوص گفت:استان مرکزی دارای 34 شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.جواد مهندس در ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی نه ماه سال 1396 درسطح استان مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:درسالجاری چهارمیلیارد و661میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی در بخشهای مختلف مصرف شده است که  از این میزان  یک  میلیارد  و 980 میلیون  مترمکعب  در بخش  نیروگاه حرارتی و یک  میلیارد  و 776 میلیون  متر مکعب  در بخش صنایع و 905میلیون متر  مکعب در بخش خانگی و تجاری به مصرف رسیده است که نسبت به مدت مصرف مشابه سال قبل دو درصد افزایش دربخشهای مختلف داشته ایم.  مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی درادامه درخصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات گفت:ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 162کیلومتر شبکه گازبه شبکه های گازرسانی این استان افزوده شده است که با این احتساب میزان کل شبکه گذاری تا کنون به بیش ازنه هزارو986کیلومتر رسیده است وتعداد سه هزار  و299انشعاب گاز  جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان مرکزی تا کنون به282 هزار و27انشعاب رسیده است.

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید