شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکار عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان آشتیان انتخاب شد.

مرحله انتخاب پیمانکار عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان آشتیان در استان مرکزی در کمیته مناقصات این شرکت انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی عملیات گازرسانی  به حفره های  مذکور در سطح شهرستان آشتیان به مناقصه گذاشته شدکه شرکت دیبا دژ کوهیار با مبلغ پیشنهادی یک میلیاردوسیصدوهشتادوپنج میلیون سیصدو پنجاه وچهارهزار ریال برای 1444متر شبکه از نوع پلی اتیلن و150مورد انشعاب جهت این پروژه انتخاب شد.شایان ذکر است هزینه تامین کالا و اجرای این مرحله از گازرسانی بالغ سیصد میلیاردریال خواهد شد.

سه شنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید