شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

خودارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزی بروش شبیه سازی صورت پذیرفت.

خودارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزی بروش شبیه سازی صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی جلسات خودارزیابی تعالی سازمانی این شرکت بروش شبیه سازی جایزه باحضور مدیرعامل ،معاونین ،روسای واحدها ، تیمهای تعالی و دکترجهانبین ارزیاب بیرونی از تاریخ بیست و دوم مرداد ماه به مدت سه روزکاری در این شرکت درحال برگزاری است.

برپایه این گزارش سیدامیرقائم مقامی مدیر تعالی شرکت گاز استان مرکزی هدف از برگزاری جلسات خودارزیابی را بررسی همه جانبه سازمان و تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود در زمینه های مختلف دانست ودر این خصوص گفت:سوالات تیم ارزیابی بر مبنای الزامات مدل تعالی سازمانی از اعضای کمیته های تعالی و کارکنان شرکت  پرسیده می شود و بر اساس مستندات ارائه شده، ارزیابی بروش شبیه سازی جایزه ،مدلسازی می گردد.وی در ادامه اظهار داشت:فرایند خودارزیابی به سازمان اجازه می دهد به طور شفاف  زمینه های قابل بهبود خود را شناسایی کند و برنامه هایی در قالب اقدامات و پروژه های بهبود در سازمان طرح ریزی نماید.شایان ذکر است شرکت گاز استان مرکزی در سال گذشته موفق به کسب تقدیرنامه سه ستاره تعالی از سوی سازمان مدیریت صنعتی گردیده و در سالجاری برای کسب نتایج بهتر اقدام نموده است.

سه شنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید