شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

مراسم تودیع ومعارفه رییس اداره گاز شهرستان محلات در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

مراسم تودیع ومعارفه رییس اداره گاز شهرستان محلات در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی در روز بیست هفتم مرداد ماه سال جاری طی مراسمی که با حضور حمید رمضانی معاون بهره برداری وناصرکاظمی رییس بهره برداری شهرستانها ودر حضور قمری فرماندار شهرستان محلات دردفتر فرمانداری برگزار گردید، ضمن قرائت حکم انتصاب آقای علی حسینی ،ایشان به عنوان سرپرست اداره گاز محلات منصوب واززحمات آقای علی حاجی براتی در طول مدت تصدی این مسئولیت تقدیربه عمل آمد.

بر پایه این گزارش همچنین طی مراسمی که باحضورکارکنان گازشهرستان محلات برگزارگردید،رمضانی معاون بهره برداری شرکت گاز استان، ضمن بیان اینکه شهرستان محلات همواره جزو ادارات خوب استان بوده ودرانجام امورمحوله و تکریم ارباب رجوع موفق بوده ازکارکنان این شرکت تقدیروتشکرنموده وخدمت رسانی به مردم را یکی از مسئولیتهای اصلی شرکت دانسته وخواستار تعامل واحترام بیشتر به مردم ودرخواستهاوجلب رضایت ایشان شدند. ایشان درادامه ضمن تشکر وقدردانی اززحمات آقای علی حاجی براتی درطول مدت تصدی این مسئولیت وآرزوی موفقیت وسلامت برای ایشان آقای علی حسینی راباتوجه به سوابق وتوانمندی ایشان درمسئولیتهای مختلف بعنوان سرپرست اداره گاز شهرستان محلات معرفی نمود.درادامه جلسه ایشان ضمن استماع نقطه نظرات ودرخواستهای همکاران نسبت به پرسشهای ایشان پاسخ مناسب ارائه نمود.

یکشنبه ۲۸ اَمرداد ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید