شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکار عملیا ت اجرای شبکه وانشعابات صنعتی در سطح استان مرکزی انتخاب گردید.

پیمانکار عملیا ت اجرای شبکه وانشعابات صنعتی در سطح استان مرکزی انتخاب گردید.
مرحله انتخاب پیمانکار عملیات اجرای شبکه وانشعابات صنعتی درسطح استان مرکزی در کمیته مناقصات این شرکت انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی عملیات اجرای شبکه وانشعابات صنعتی در سطح استان مرکزی به مناقصه گذاشته شدکه شرکت اندیشه پاک شکیل جهت  اجرای 3هزاروچهارصدوچهارمتر شبکه توزیع پلی اتیلن واجرای 2هزاروپنجاه ودومتر خطوط فولادی 2و4و6اینچ ونصب وراه اندازی 30مورد ایستگاه تقلیل فشار ومیترینگ در ظرفیتهای مختلف با مبلغ پیشنهادی  هشت میلیاردوهشتصدوپنجاه میلیون  ریال جهت این پروژه انتخاب شد

سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید