شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

مراسم تودیع ومعارفه رییس اداره گاز شهرستان تفرش در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

مراسم تودیع ومعارفه رییس اداره گاز شهرستان تفرش در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی در روز پنجم شهریور ماه سال جاری مراسم تودیع ومعارفه ی رییس اداره گاز شهرستان تفرش درمحل فرمانداری شهرستان تفرش وباحضور حمید رمضانی معاون بهره برداری وناصرکاظمی رییس بهره برداری شهرستانها ومیرزایی فرماندار شهرستان تفرش برگزار گردید.

 بر پایه این گزارش دراین مراسم رمضانی معاون بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی ضمن بیان عملکرد شرکت گازاستان وشهرستان تفرش ،جابه جایی روسای ادارات شهرستانها را بعنوان امری  درجهت رشد،خلاقیت ونوآوری وپرورش نیروی انسانی باتجربه ودرراستای تعالی وارتقاء یک سازمان به شمارمی آورد.درپایان ضمن  قرائت حکم انتصاب آقای مهدی شرفی ،ایشان به عنوان سرپرست اداره گازتفرش منصوب واززحمات آقای حسن شکوهی در طول مدت تصدی این مسئولیت تقدیربه عمل آمد.

سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید