شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

مراسم تودیع ومعارفه رییس اداره گاز شهرستان دلیجان برگزار گردید.

مراسم تودیع ومعارفه رییس اداره گاز شهرستان دلیجان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی در روز سی ویکم شهریور ماه سال جاری مراسم تودیع ومعارفه ی رییس اداره گاز شهرستان دلیجان درمحل اداره گاز شهرستان دلیجان وباحضور حمید رمضانی معاون بهره برداری شرکت گاز استان مرکزی برگزار گردید.

 بر پایه این گزارش دراین مراسم رمضانی معاون بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی ضمن بیان عملکرد شرکت گازاستان وشهرستان دلیجان ،جابه جایی روسای ادارات شهرستانها را بعنوان امری  درجهت رشد،خلاقیت ونوآوری وپرورش نیروی انسانی باتجربه ودرراستای تعالی وارتقاء یک سازمان به شمار آورد.درپایان ضمن  قرائت حکم انتصاب آقای مجید قربانی ،ایشان به عنوان سرپرست اداره گازدلیجان منصوب واززحمات آقای مجید صادقی در طول مدت تصدی این مسئولیت تقدیربه عمل آمد.

یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید