شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی همزمان با ایام ماه محرم

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی همزمان با ایام ماه محرم
همزمان باسوم مهرماه سالجاری و پانزدهمین روز ماه محرم ،دویست وسی ونهمین جلسه هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی باحضورمهندس رعیتی رییس امور مهندسی وفناوری مدیریت گازرسانی شرکت ملی گازایران ورییس هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی ،محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت واعضای هیئت مدیره دراداره مرکزی این استان برگزار گردید ودرابتدای جلسه پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله قرآن مجید ،سمیعی مدیرعامل ضمن آرزوی قبولی عزاداریهای سرور وسالارشهیدان بیاناتی درخصوص عملکرد شرکت گاز استان در سال 97 ارائه ووضعیت گازرسانی به روستاهای استان و پروژه های دردست اجرا وطراحی وبرنامه ریزی شده راتشریح نمود .

      برپایه همین گزارش درادامه جلسه گزارش واحد برنامه ریزی درمورد عملکردکلی شرکت ومیزان پیشرفت پروژه های عمرانی گازرسانی دراستان ،واحد مالی درمورد صورتهای مالی وجذب بودجه های جاری وسرمایه ای ،واحدمهندسی درخصوص میزان پیشرفت پروژه GISو واحد بهره برداری درمورد پیشرفت پروژه های استراتژیک بهره برداری دراستان گزارش خود را ارائه نمودند.درپایان جلسه مهندس رعیتی رییس امور مهندسی وفناوری مدیریت گازرسانی ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات وتسلیت شهادت حضرت امام حسین(ع)گفت:محرم وصفر ماه دلدادگی وازخودگذشتگی  درراه خدا ،راستی ،پاکی ،صداقت وارتباط با آفریننده هستی می باشد.امیدآنکه فعالیتهای ما منشاء خیرات وخدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم عزیزاستان بوده ومورد قبول درگاه ایزدمنان قرارگیرد.

یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید