شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی خبراز راه اندازی سیستم مانیتورینگ نشت یابی دراستان مرکزی داد.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی خبراز راه اندازی سیستم مانیتورینگ نشت یابی دراستان مرکزی داد.
نشت یابی بیش از 6993 کیلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز استان مرکزی در 6 ماهه نخست امسال

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی، محمد رضا سمیعی مدیرعامل  این شرکت ضمن اعلام خبر  راه اندازی سیستم مانیتورینگ  نشت یابی در شرکت گاز استان مرکزی گفت: در راستای  بهره برداری ایمن، شناسایی وکنترل خطرات و ریسک ها ،اجتناب از  بروز حوادث و همچنین تطابق هر چه بیشتر امور و فعالیت ها  با استاندارد  ودستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران،بازرسی هایی ازپروژه های درحال اجرا،   ایستگاه های تقلیل فشارو سیستم حفاظت کاتدی صورت پذیرفته که درسال96 مقدار 9هزاروسیصدوهفتادو سه کیلومتر شبکه توزیع وخط تغذیه مورد بازرسی ونشت یابی قرارگرفت که این آمار تا پایان شهریورماه  سالجاری؛ بیش از 6294 کیلومتر می باشد وهمچنین درسال96 تعداد 252هزارو هشتصدوچهل  ودو عدد انشعاب مورد بازرسی ونشت یابی قرارگرفت ودرشش ماهه اول سالجاری حدود 174هزاروهفتصدوهفتادو سه  عدد ودرمجموع سال 96 مقدار بیش از10هزاروسیصدوهشتادوچهارکیلومتر معادل 93 درصدودرششماهه نخست امسال مقدار6993کیلومتر موردبازرسی ونشت یابی  قرار گرفته است که معادل61/4 درصد کلیه خطوط گاز در استان است. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: علاوه بر این اقدامات؛ همچنین در 6 ماه گذشته، تعداد  قابل ملاحظه‌ای از انشعابات و علمک‌های گاز، ایستگاه گاز و حوضچه شیرآلات نیز در استان مرکزی مطابق برنامه ریزی های انجام شده نشت یابی شده است. سمیعی  در پایان  با اشاره به اهمیت  تأمین  ایمن استمرار پایداری جریان  گاز برای مشترکین و اهمیت نگهداری ومراقبت از تأسیسات گازدار بویژه تأسیسات مدفون،بر لزوم بازرسی‌های مداوم  و مستمر از تاسیسات گازتوسط واحد بازرسی فنی تاکید کرد و اظهار  داشت: این  بازرسی‌ها  باعث  افزایش  ضریب  ایمنی،  جلوگیری  از خطرات  احتمالی و کاهش هدررفت گاز و کاهش  آلودگی های زیست محیطی شده و تاثیر  بسزایی در حفظ و صیانت از گاز طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی دارد.

یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید