شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

​جهش بلند شرکت گاز استان مرکزی در زمینه GIS

​جهش بلند شرکت گاز استان مرکزی در زمینه GIS
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدصبوری معاون مهندسی و اجرای طرحهای این شرکت ازجهش بلند شرکت گازاستان مرکزی در زمینه GIS خبر داد.

بر پایه این گزارش صبوری در این خصوص گفت:از تعداد34 شهر گاز دار استان تعداد 24 شهر دارای نقشه  ازبیلت 1/200   و به صورت کامپیوتری می باشد و نقشه 10 شهر باقیمانده دارای نقشه نتورک 1/2000 می باشد و امید است تا پایان سال 97 ازبیلت کلیه شهر ها تکمیل شود همچنین از تعداد 940 روستای  بهره مند از نعمت گاز در استان نقشه بیش از 96 درصد روستاها به صورت یکپارچه مشتمل بر 63 نقشه CGS  تهیه و در حال استاندارد سازی جهت تغذیه در سیستم GIS میباشد و امید است این امر تا پایان سال 98 محقق و نقشه های کل استان به صورت یکپارچه و  gis ready  در پایگاه داده مکانی تغذیه گردد .معاون مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان مرکزی در ادامه گفت:    تکمیل و جمع آوری اطلاعات مشترکین شامل کد پستی ، تلفن ثابت و تلفن همراه که از سال 88 شروع و در بانک مشترکین ذخیره شده و فیلد حدود 40 درصد مشترکین در سطح استان تغذیه شده است ضمنا ارتباط  با شرکتهای برق ، مخابرات ، اداره پست در زمینه تبادل اطلاعات واسکن کروکی انشعابات به تعداد 200000 انشعاب همچنین تهیه نقشه ازبیلت امداد نواحی اراک ، خمین ، محلات ، دلیجان ، کمیجان با مقیاس 1/2000از دیگر فعالیتهای این امور بوده است که به طور کلی و با توجه به شاخصهای فوق الذکر با اجرایی شدن پروژه زمین مرجع نمودن نقشه ها (  UTM کردن نقشه ها ) در سال جاری حدود 50 درصد آماده سازی نقشه ها gis ready  پیشرفت در این زمینه حاصل گردیده است .صبوری در پایان به برنامه های آتی این واحد بعد از تهیه نقشه های شبکه های گاز اشاره نمود و در این خصوص گفت:تجهیز امداد الباقی نواحی به نقشه ازبیلت یا تبلت،برداشت اطلاعات مکانی انشعابات گاز و لینک آن به سیستم مشترکین،لینک کروکی علمکها به نقاط برداشت شده در بند فوق،عملیاتی کردن GIS در سطح واحدهای ستادی و بهره برداری و لینک آن با نرم افزار tmms و نشت یابی و امداد،برداشت اطلاعات ایستگاهها به صورت سه بعدی و با استفاده از تکنیک فتو گرامتری با برد کوتاه از برنامه های آتی این امور می باشد.

شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید