شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

اجرای پروژه سیستم مانیتورینگ ایستگاهای گازدر شرکت گازاستان مرکزی

اجرای پروژه سیستم مانیتورینگ ایستگاهای گازدر شرکت گازاستان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت در خصوص اجرای سیستم مانیتورینگ در سطح استان مرکزی ضمن اعلام آغاز بهره‌برداری از فاز اول این پروژه به تعداد 17 ایستگاه گفت: با اجرای این فاز بالغ بر 70 درصد مصرف گاز کل استان تحت پایش قرار می‌گیرد که در بخش مانیتورینگ خرید تجهیزات واجرای سیستم مذکور در پنج ایستگاه CGS،هشت ایستگاه صنعتی فوق عمده وچهارایستگاه CNG در سطح استان صورت پذیرفته ونسبت به بررسی وتجهیز نقاط فوق اقدامات لازم انجام شده که در مدیریت مصرف کمک شایانی دربخش اندازه گیری وتوزیع نموده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی درادامه افزود: جهت اجراوراه اندازی پروژه مذکورو بسترارتباطی لازم ،اجرای 198 متر دکل و60 حلقه چاه ارت دکل و ابزار دقیق و اجرای 20 عدد لینک رادیویی ترکیبی وتجهیز اتاق مانیتورینگ با نصب و راه اندازی   6 دستگاه مانیتورصنعتی بامبلغی بالغ بریک میلیاردوچهارصدمیلیون ریال صورت   گرفته است. بر پایه همین گزارش ابوالفضل طالبی رئیس اندازه گیری وتوزیع گازشرکت گاز استان مرکزی در ادامه گفت: در بخش اندازه گیری وتوزیع ،جمع آوری گزارشات دریافت گاز در پایان هر ماه از کلیه  نواحی صورت می پذیرد و با جمع بندی ، محاسبه ،تدوین وتحلیل مصارف روزانه استان به تفکیک شهر ورسم گرافهای مربوطه ،  محاسبه وتحلیل متوسط وحداکثر مصرف روزانه استان و استخراج  مینیمم وماکزیمم مصرف در شهرهای گرم وسرد مصرف گاز در سطح استان مدیریت شده وهمچنین پیگیری مستمر انجام دوره ای کالیبراسیون کلیه دستگاهها ونظارت کامل با استفاده از نرم افزار کالیبراسیون وکنترل مکانیزه دستگاههای  اندازه گیری ازجمله اقدامات عمده واحداندازه گیری و توزیع گازاین شرکت می باشد .

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید