شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی روسای نواحی و روسای تعمیرات شرکت گازاستان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی جلسه هم اندیشی روسای نواحی گازرسانی وروسای تعمیرات این شرکت درسالن کنفرانس اداره مرکزی برگزار گردید.

براساس این گزارش در ابتدای جلسه رمضانی معاونت بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی توضیحاتی در خصوص بحث وصول مطالبات واهمیت آن، مباحث ایمنی در انجام کارها ،الزام نمودن رعایت موارد ایمنی توسط پیمانکاران ،آموزش عملی فرایندهای تعمیراتی ،ابزار دقیق نواحی واستفاده از دستورالعمل ایمنی در ایستگاه ها ،بوسنجی ومیزان تزریق موادبودارکننده مطرح نمود.در ادامه جلسه حیدری رییس بهره برداری مرکزاستان در خصوص لزوم سرکشی روسای نواحی به کلیه فرایندها وابزارآلات وخودروها توضیحاتی ارائه نموده وسپس کاظمی رییس بهره برداری شهرستان ها پیرامون موضوعات قانون واگذاری انشعاب واشتراک گاز،وصول مطالبات وچگونگی استفاده از بیمه تاسیسات توضیحاتی بیان نمود.در پایان جلسه روسای نواحی گازرسانی وروسای تعمیرات نقطه نظرات ومشکلات خود را در نواحی تحت نظر خودارائه و در این خصوص به بحث وتبادل نظر پرداختند ودرنهایت ،جلسه با مصوبات صورت گرفته به اتمام رسید.

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید